I skal selv tegne en ulykkesforsikring på jeres barn, da det ikke er dækket hos mig.

Forældre er selv erstatningspligtige overfor barnets tøj og ting.

Jeg er fuldtidsforsikret og har selv tegnet en arbejdsskadeforsikring mm.