Friluftsrådets Grønne Spirer er et tilbud til alle børn i dagtilbud.

Tilbud om støtte, når pædagoger og andet personale gerne vil tilbyde børnene mere udeliv, flere naturoplevelser og mere indhold i de udendørs aktiviteter.

Men grønne spirer er også en grøn mærkningsordning, hvor de mest engagerede kan opfylde kriterierne og hejse Grønne Spirers Flag. På den måde skaber vi opmærksomhed og sætter focus på et godt, sundt børneliv med naturen som en selvfølgelig del af hverdagen.

Erfaringer viser at:

  • Naturen er en super "gymnastiksal" til at styrke de 0-3 åriges motoriske udvikling
  • Børnenes empati og sociale kompetencer styrkes ved at lade dem passe og tage vare på dyr
  • De spontane naturoplevelser er vigtige for børnene. Er de voksne opmærksomme på de små ting og overraskelser i naturen og viser indlevelse, er det med til at øge børnenes interesse, focus og koncentrationsevne.