Søvn er vigtig for barnets udvikling. Fysisk såvel som psykisk.

Nogle tror desværre at børn, der har svært ved at falde i søvn om aftenen eller sover uroligt om natten, skal kortes ned og vækkes af deres middagslur. Men forskning viser faktisk, at jo bedre børn sover om dagen, jo bedre sover de også om natten.

Børn, som har svært ved at sove om aftenen, kan tværtimod være overtrætte. Eller overstimulerede. De får mange forskellige indtryk i løbet af en dag i dagpleje.

Prøv at få lavet nogle gode faste aftenrutiner omkring putningen. Sørg for ro og nærvær.

Som hovedregel vækker jeg ikke børn af deres middagslur. De skal sove, det de kan.

Inden barnet starter i pasning vil det være en god idé, at køre barnet ind i dagplejerytmen derhjemme. Dvs. prøv at få barnet puttet til formiddagslur og middagslur på de tidspunkter, som passer med rytmen her 1-2 uger inden opstart. Det vil være en stor hjælp for barnet i indkøringsfasen.